لنز (Lens) استوانه‌ای حاوی مجموعه‌ای از عدسی ها است که نور را از خود عبور داده و به درون دوربین هدایت می‌کند و باعث می‌شود که تصویر به صورت واضح بر روی فیلم یا گیرنده تصویر منعکس شود.قدرت و کیفیت لنزها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها فاصله کانونی و عدد دیافراگم است.فاصله کانونی برحسب میلی‌متر است و معرف زاویه دید لنز است.در مقابل لنزهای با فاصله کانونی ثابت، کیفیت بالاتری دارند.